Terapia Zen & Toque

Zen Toke terapeutikoa

Toke terapeutikoa eta meditazioa. Toke leun eta sakonak, non maila fisiko, psikiko eta emozionalean pilatutako tentsioa askatzen laguntzen da.

Leibterapian oinarritutako praktika da. Karl Graf Dürckheim zen maisuak garatutako psikoterapia pertsonalean.
Gure eguneroko bizitza blokeatzen dituen prozesu gorpuztuak integratzen/ulertzen laguntzen gaituen saio bat da.

Praktika lurrean esterilla/manta baten gainean arroparekin etzanda egiten da. Hemen persona guztiz askatzea lortzen du. Orokorrean, oso toke leunak dira gorputza sakon askatzeko, eta norbere burua osoz esperimentatzeko aukera ematen du.
Saio hoentan irakaspenak eta/edo meditazioak egon daitezke ere, pertsona bakoitzaren egoeraren eta beharren arabera.

La sesión podrá ir acompañada de enseñanzas y/o meditaciones dependiendo de cada persona, su estado y necesidades.

TESTIGANTZAK

Beneficios Terapia Zen y Toque

 • Integración de cuerpo-mente-emociones
 • Habitar el cuerpo que se es de forma consciente y amable
 • Distensión y relajación profunda
 • Ayuda a disolver bloqueos y tensiones
 • Liberación de cargas
 • Reconocimiento y autoafirmación
 • Contacto con la propia naturaleza esencial
 • Acogimiento y suavidad

ZaZen

Isilik eserita + momentua bizitzen

Isilik eserita egoteko eta momentua bizitzen irakasten digun praktika. Burua lasaitzen eta mindfulness-a garatzen laguntzen gaitu. Oreka eta lasaitasuna lortuz.

Isilik eserita eta momentua bizitzeko praktika da. Pentsamenduak lasaitzen laguntzen gaitu.

Gertatzen denaren eta garen osotasuna onartzen irakasten digu. Begiratzera, ezagutzera eta hustera gonbidatzen gaituen lana.

Bidean utzi ditugun gureak diren zatitxo guztiak ikusteko eta onartzeko gonbitapena, garen guztia adeitasunez ikusiz. Agertzen diren kurba eta lerro zuzen guztiekin.

Isiltasuna sendagarria da berez.

Hau praktikatzen dogunean indar asketzaileak agertzen dira, ulermen sakon eta sinple bat agertzen doalako.

Saioek normalean ordubeteko iraupena dute eta hauek dira:

 • 25 min zazen eseria
 • 5 kin hin - meditazioa oinez
 • 25 min zazen eseria

Hastapen mailetan meditazio eseriak laburragoak izaten ohi dira, non etzandako meditazio gidatuekin tartekatzen diren

Zazen Onurak

 • Barne autoafirmazioa eta leuntasuna
 • Norbere buruaren ulermena
 • Adeitasuna eta barruko lasaitasuna
 • Programazio mugatzaileen behaketa, trantsizioa eta kaleratzea
 • Barne expansioa
 • Konfiantza sentimendua

Yoga YangZen

Praktika korporala + meditazio isila

Praktika korporal aktibo leunan eta meditazio isilaren – zazen- konbinazioan oinarritutako metodologia.
Barne segurtasuna eta errotasuna emoten gaitu

Muskulu mailan egiten da lana gehien bat, non asana-posturak orokorrean mugimendu leunen bidez egiten diren arnasaren erritmora. Oinetan errotuta egotearekin, munduan egotearekin eta zeruko indarrekin kontaktuan jartzen gaituen praktika da.
Barne-indarra eta segurtasunak garatzen ditu.

Yang bertikaltasuna, aktibitatea, indarra da. Zeruarekiko lotura

Hemen gakoa Hara-n errotzea da, eguneroko bizitzan indarrez, orekaz eta ulermenez ibiltzeko.

ZaZen-en meditazio 1 edo 2 gehitzen zaizkio praktika korporalari, isilunean sakontzeko eta gertatzen ari dena irekitasunez eta adeitasunez behatzeko.

Normalean saioak 60 minututakoak dira:

 • Hasteko 5 minututako hitzaldi txiki edo testu irakurketa
 • 5 minutuko meditazio edo arnasketa
 • 30 - 40 minutu Hara-n oinarritutako Yin praktika
 • 10 - 20 zazen meditazioa eserita edo etzanda

Yoga Yangzen Onurak

 • Distentsio orokorra
 • Barne indarra eta indartze fisikoa
 • Lasaitasun mentala, fisikoa eta emozionala
 • Norberaren mugak eta blokeoak behatzea
 • Barne segurtasuna eta konfidantza
 • Norberarenganako harrera maitekorra
 • Barne-erritmoen kontzientzia
 • Mindfulness garapena
 • Espontaneitaterako irekitasuna

Yoga YinZen

Praktika korporal + meditazio isilaren

Praktika korporal pasiboan eta meditazio isilaren – zazen- konbinazioan oinarritutako metodologia. Erlaxazio sakona eta leuntasunera irekitzen gaitu.

Ehun konektiboaren mailan egiten da lan, tentsio eta krispazio handiak askatuz.

Hemen orokorrean asana-posturak denbora luzeago batez mantentzen dira, 3-5 minutu artean, gure gorputz osoa inguratzen duen ehun horretan sartu ahal izateko.

Praktika lurrean egiten da gehienbat, grabitateari eta lurraren euskarriari lan nagusia egiten utziz.

Hemen erabat guztiz soltaten ikastea da gakoa, itxuraz sinplea den arren, dedikazioa eskatzen dau.

Yin horizontaltasuna eta harrera da.
Lurrarekiko eta materiarekiko lotura da.
Hara-ren irekiera sakona.

ZaZen-en meditazio 1 edo 2 gehitzen zaizkio praktika korporalari, isilunean sakontzeko eta gertatzen ari dena irekitasunez eta adeitasunez behatzeko.

Normalean saioak 60 minututakoak dira:

 • Hasteko 5 minututako hitzaldi txiki edo testu irakurketa
 • 5 minutuko meditazio edo arnasketa
 • 30 - 40 minutu Haran oinarritutako Yin praktika
 • 10 - 20 zazen meditazioa eserita edo etzanda

Yoga YinZen Onurak

 • Ehunen eta, oro har, gorputzaren distentsio sakona
 • Erlaxazio sakonaren sentsazioa
 • Lasaitasun mentala, fisikoa eta emozionala
 • Bizitzarako irekitasuna
 • Barne leuntasuna
 • Norberaren mugak eta blokeoak behatzea
 • Askapena eta barne zabaltasuna
 • Norberarenganako besarkada maitekorrarekin kontaktuan jartzen gaitu
 • Mindfulness-en garapena, arreta sakona
 • Norbere buruarekiko harrera irekiera eta xamurra